امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید امیدرضا آگاه

  • نام دانشگاه:تربیت معلم قوچان
  • رشته تحصیلی:
  • محل شهادت: اروندکنار
  • محل زندگی:درگز
شهيد اميد رضا اگاه در سال 1343 در شهرستان درگز در خانواده اي كاملا بي بضاعت چشم به جهان گشود.پس از گذرانيدن سالهاي طفوليت به مدرسه راه يافت و تمام سالهاي تحصيلش را تا اخذ ...
ali