امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید محمد شریعتی

  • نام دانشگاه: شهر حلب و انتقال به بغداد
  • رشته تحصیلی:پزشکی
  • محل شهادت: عراق(زندان رژیم بعث)
  • محل زندگی: مشهد وعراق
زندگینامه از زبان برادر شهید: برادر شهید محمدو جواد و فواد سه شهید عراقی می باشم که اصالتا از اصفهان هستیم وپدرم به عراق مهاجرت کرد.تمامی فعالیت های انقلابی خانواده ما از طریق برادر بزرگترم ...
ali