امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید ابراهیم سعیدی حیدری

  • نام دانشگاه:
  • رشته تحصیلی:
  • محل شهادت: جزيره مجنون
  • محل زندگی:مشهد
شهید ابراهیم سعیدی حیدری در سال 44 در تهران متولد شد. از همان اوایل کودکی کودک بسیار شاد و کوشا و ساعی بود...و بسیار باهوش... عاشق و رهرو راه امام و عاشق شهادت همیشه در ...
ali