امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید غلامرضا طالب

  • نام دانشگاه:دانشگاه تهران
  • رشته تحصیلی:حسابداری و مدیریت
  • محل شهادت: خرمشهر
  • محل زندگی: مشهد
شهید غلامرضا طالب تا سال دوم دانشگا ه در رشته ی مدیریت بازرگانی تحصیل نمود و به علت وقوع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه در بخش حسابداری آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشغول به کار ...
ali