امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

16 دي،روز ملي شهداي دانشجو ، و سالروز عروج آسماني شهداي دانشجوي پيرو خط امام در عمليات نصر هويزه گرامي باد...

 

دانشجويان شهيد که در شمار سرآمدان ايمان و ايثار آگاهانه بوده اند،ستارگان هميشه درخشاني هستند که هر جوياي حقيقت مي تواند را خويش را با آنان بيابد. "امام خامنه اي"
سي و ششمين سالگرد عروج آسماني دانشجويان شهيد پيرو خط امام و حماسه آفرينان عمليات نصر بويژه دانشجويان شهيد:محمد فاضل ،  مجید مهدوی ،  مصطفی مختاری ،  مجید کریمی ثانی و  حسن فتاحی ثانی از شهرستان سبزوار و دانشجوي شهید محمد اعتضادی از مشهد مقدس در منطقه عملياتي هويزه و همچنين روز ملي شهداي دانشجو را گرامي مي داريم.

*روابط عمومي و تبليغات کنگره شهداي دانشجوي استان خراسان رضوي*

انتهاي پيام./145