امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

...... قسم به اشک یتیمان، قسم به خون ،قسم به شرف ،قسم به شهادت

 

شهيد حسن نيكرفتار-دانشجوي مهندسي عمران:

قسم به اشک یتیمان، قسم به خون ،قسم به شرف ،قسم به شهادت ،قسم به انقلاب ،قسم به رسالت وقسم به خدا که تا آخرین قطره خون خود علیه دشمنان داخل و خارجی می جنگیم و از انقلاب مقدس اسلامی ایران و استقلال این آب و خاک پاسداری می کنیم و تا استقرار حکومت حق و عدل در سرتاسر عالم و تا نابودی کامل طاغوتها و شیطانها دست از مبارزه برنمی داریم و خدای بزرگ بر آنچه می گویم شاهد و گواه استلحظه اي دست ازمبارزه وكوشش درراه خداكه همان منتظرواقعي امام زمان بودن است برنداريد

نهمین بار

ازینکه پسرتون جبهه میرفتند آیا رضایت داشتید؟

بله با کمال میل فقط چون ایشون درس میخوندند و چون سری نهم، نهمین باراعزام شدگفتم بابا شما که میری اونجا از درست عقب نمونی؟ گفت درس واقعی اونجاست ازاونجا که برگشتیم بعد هم میتونیم درسمون رو ادامه بدیم ولی الان که دشمن اومده تو خاک ما درس خوندن چندان به درد ما نمیخوره و زمانی درس خوندن به درد میخوره که مملکت دست خودمون باشه(پدر شهید)

 

فراز هایی از وصیت نامه شهید حسن نیک فتار:

پس از چهارده قرن

بارالها! مرا از سپاهیانت قرار بده که براستی سپاه تو همیشه غالب است،ما امروز مانند ماهی در دریایی از نعمات خداوند قرارگرفته ایم لکن قدر آب را نمیدانیم. امروز پس از چهارده قرن احکام خدا بر روی زمین جاری می شود و این احکامی که پیامبر عظیم الشان آن همه برایش زحمت کشید و فرق علی(ع) بخاطر آن شکافته شد و جگر امام حسن مجتبی(ع) بخاطر آن پاره پاره شد و خون اباعبدالله حسین(ع) و فرزندان و اصحابش بخاطر آن ریخته شد و زینب کبری(س) و اولاد رسول خدا که به اسارت رفتند بخاطر اجراشدن احکام الهی بود.

زندگی باشرف وزندگی حیوانی

در دنیا انسانهایی هستند که درظاهر زنده اند نفس می کشند، راه می روند، حرف می زنند، زندگی می کنند، اما در حقیقت اسیر دنیا و برده زندگی و ذلیل حوادث هستند و از خود اراده و اختیار ندارند آلت بلا ارادۀ عوامل طبیعتند، در مقابل مرگ وحشت زده و زبونند برای آنکه زندگی کنند آنچنان به ذلت و اسارت تن در میدهند و درقفس احتیاجات کثیف مادی اسیر میشوند و قیود و حدود مادی مثل تار عنکبوت آنچنان آنها را اسیر و برده میکنند که در حقیقت مرده اند و حیات آنها معادل مرگ و نیستی است. بین زندگی و مرگ آنها تفاوتی وجود ندارد. اینها همانند کرمی هستند که در لجن می لولند و به استشمام بوی تعفن و ننگ و ذلت دلشان خوش است.اما انسانهای آزاد هم هستند که کوتاه زندگی می کنند ولی تا آنجا زنده هستند که براستی زندگی کنند به اختیار خود نفس می کشند سرور و آقای حیات خود هستند.از کسی و چیزی نمی ترسند، محکوم اراده دیگری نیستند، اسیر و ذلیل و زبون نیستند دیگران تسلیم او هستند. محیط تحت تاثیر اراده آنها قرار میگیرد خواسته آنها در همه جا جاری میشود و تا زنده هستند براستی زندگی میکنند. از مرگ نمیترسند هیچ چیزی آزادی آنها را محدود نمیکند، هیچ عاملی حتی مرگ آنها را ذلیل و زبون نمیکند و هنگامیکه مرگ فرارسید با کمال افتخار و شرف آنرا میپذیرد و زندگی پرثمر دیگری را شروع میکنند و رمز قدرت و شخصیت آنها در همین جا است که اسیر زندگی نیستند.انسان میتواند آزاده باشد و تا وقتی زنده است با افتخار و شرف زندگی میکند و هنگامیکه مرگ فرارسید آنرا با آغوش باز میپذیرد و این انسان تا وقتی زنده است از موجودیت خود لذت میبرد چنین زندگی ممکن است کوتاه باشد اما ثمربخش تر از هزارها و قرن ها زندگی است. بیایید چنین زندگی را انتخاب کنیم.

حقانیت

ما افتخار میکنیم که ابرقدرتها و نوکران پست آنها اسلام و انقلاب مارا بکوبند و با آن دشمنی کنند ما به حقانیت خود مطمئن میشویم زیرا اگر ملک حسین، ملک حسن، و ملک خالد و شیخ نشینها و صدام یزیدی از انقلاب ما دفاع میکردند میبایستی در اصالت خود شک میکردیم.

ما برمیخیزیم و با آنچنان ضربتی پوزه این مزدوران و مهره های شرق و غرب را خرد میکنیم که درس عبرتی برای او و همه متجاوزین باشد.

معرکه ذلت و شرف

نوکر اجنبی بودن که افتخار نمیدهد اما غرور سربازی و افتخار انسانی وقتی حاصل میشود که با قدرت ایمان و اسلحه شهادت ابرقدرتها را از میهن خود بیرون بریزی و یکه و تنها در مقابل طاغوتها بایستی و با هرچه ظلم و فساد است بستیزی و پشتیبان محرومان و مستضعفان دنیا باشی و پیروزی عدل و حق را در سرتاسر عالم نوید دهی. این است معرکه ذلت و شرف جایی که دیگر مرگ و زندگی مطرح نیست. زنده ماندن مهم نیست. شهید شدن مهم نیست. مسئله شرف و رسالت و تعهد و مسئولیت است.

حدود الهی

اینک ای نسلهای آینده، ای نغمه گران استقلال، ای پیام رسانان خون برادران شهید، پاس بدارید این خونها را، قدر بدانید این زحمتها را، پاس داشتن خون شهدا نگهداشتن حدود الهی است، پیروی خالصانه از امام عزیز است. پیروی از امام عزیز امکان پذیر نیست الا به اینکه نفس را بکشیم که جهاد اکبر است

یاور مسئولین

در تمام مسائل مسئولین را یار و یاور باشید و کمتر مشکلات را به رخ بکشید که خداشاهد است همگی مسئولید. برای آنها محرم راز باشید نه اینکه خودتان برملاکننده مشکلات و کمبودها باشید.

بوریا

اینقدر خودتان را به دنیای فانی وابسته نسازید و مقداری به خود آیید مگر این چندسال که انسان عمر میکند چه فایده و سودی جز معصیت و گناه داشته است. مگر کسانی که به کاخهای سر به فلک کشیده و ثروتهای هنگفت رسیده اند در وقت مردن چه چیزی جز بوریا با خود به همراه برده اند. و تنها چیزی که از آنها باقی مانده همان اعمال صالح یا اعمال شر افراد است.

نه با عشق به شهادت

در چنین موقعیتی نه تنها شهادت بلکه حتی فکر شهادت نیز فرصت طلبی است. پس من نه با عشق به شهادت و نه با هدف اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم و نه به این منظور که به جبهه بروم و شهید شوم و ازین دنیا خلاص شوم و خود را از گرفتاریها و بدبختی های آن آزاد کنم به جبهه نرفتم، بلکه خدا خودش میداند که همیشه از او میخواستم که به من توفیق خدمت و اطاعت و عبادت عطا بفرماید.

تبریک

شما پدر مادر عزیزم! هیچگونه کسالتی و ناراحتی به خود راه نداده زیرا امانتی بوده است که خدا داده است و باز پس گرفته و خدا را شکر نمایید که خداوند لطفی را نسبت به خانواده ی شما روا داشته و به این فوز عظیم افتخار نمایید و کسانی که به شما تسلیت عرض میکنند تسلیت آنها را نپذیرفته و به آنها بگویید که تبریک بگویند.

هزاران بار

این راهی که من انتخاب نمودم آگاهانه بوده و کوچکترین شکی بر این مسیر و هدفی که انتخاب نموده ام ندارم و این شناختی که نسبت به ارزشهای اسلامی پیدا نمو ده ام آماده ام که در این راه هزاران بار زنده شوم و باز جان خود را تسلیم حق نمایم. و خواستم که در بستر نمیرم بلکه کشته شوم و بخون خود بغلتم و حتی بسوزم و خاکستر شوم و از بین بروم تا بدنم نیز گوشه ای از این دار فانی را اشغال نکند و با تمام وجود و با تمام هستی و نیستی ام بسوی او پر بگشایم.

راه قصاص

تنها راه قصاص خون من از طریق ادامه راهم که همان حمایت از اسلام و جمهوری اسلامی و امام امت است میباشد لذا بدانید که هرکس که در راه تقویت جمهوری اسلامی و پشتیبانی رهبر انقلاب بیشتر کوشش کند پاسداری از خون مرا که نه، اطاعت از خدای باریتعالی را بهتر انجام داده است و لحظه ای دست از مبارزه و کوشش در راه خدا که همان منتظر واقعی امام زمان بودن است برندارید. بدان امید که روزی رخش زدوده شود و دیده ها به جمالش منور شوند.

 

 

http://varesereza.ir/person/detail/100