امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

مقاومت تاآزادی قدس وکعبه

دانشجوی شهید محمود امیرخانی: تقاضایم از مردم ایران خصوصاً جوانان مسلمان این است که جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه داده تا محو تمامی مظاهر استکبار جهانی و آزادی کربلا، قدس عزیز و کعبه شریف از چنگال صهیونیسم لحظه‌ای از پا ننشینند و پرچم افتاده از دست سربازان گمنام اسلام را به دست گرفته و تا فتح نهایی پیش روند. مطالب بيشتر در صفحه شهيد-وصيت نامهhttp://www.varesereza.ir/person/detail/82