امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

جلسات هماهنگي برنامه هاي اجرايي سال95 با حضور رؤساي دانشگاه فرهنگيان و شهيد منتظري مشهد و اعضاي ستاد کنگره استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي کنگره شهداي دانشجوي استان خراسان رضوي پيرو مصوبه اولين جلسه معاونين محترم فرهنگي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان جلسات هماهنگي بررسي و تبيين برنامه هاي اجرايي ستادهاي دانشگاهي کنگره شهداي دانشجوي استان در سال جاري برگزار شد.

نخستين جلسه روزيکشنبه مورخ 95/04/06 در دانشگاه فني و حرفه اي شهيد محمد منتظري مشهد با حضور دکتر حداد سبزوار رئيس دانشکده و رئيس ستاد يادواره شهداي دانشجوي اين دانشگاه ،مهندس نصيري معاون دانشجويي فرهنگي اين دانشگاه،با ادب مسؤل ناحيه بسيج دانشجويي استان و دبير کنگره شهداي دانشجوي استان ،دکتر شاکري مدير فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و نماينده نخستين اجلاسيه کنگره شهداي دانشجوي استان، روشندل معاون فرهنگي ناحيه بسيج دانشجويي استان،حسن زاده دبير اجرايي و مسؤل کميته توليدات کنگره شهداي دانشجويي استان،حجتي نژاد مسؤل دبيرخانه دائمي کنگره شهداي دانشجوي استان وحسينيان فر مسؤل بسيج دانشجويي و دبير ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشکده منتظري مشهد برگزار گرديد.

همچنين  دومين جلسه روز سه شنبه مورخ  95/04/08 در دانشگاه فرهنگيان مشهد با حضور دکتر مجتبوي رئيس دانشگاه و رئيس ستاد يادواره شهداي دانشجوي اين دانشگاه،معاون فرهنگي دانشگاه فرهنگيان مشهد،با ادب مسؤل ناحيه بسيج دانشجويي استان و دبير کنگره شهداي دانشجوي استان ،رحماني نماينده معاونت فرهنگي ناحيه بسيج دانشجويي استان،حسن زاده دبير اجرايي و مسؤل کميته توليدات کنگره شهداي دانشجويي استان،حجتي نژاد مسؤل دبيرخانه دائمي کنگره شهداي دانشجوي استان و رباني مسؤل بسيج دانشجويي و دبير ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار گرديد.

با عنايت به لزوم مشارکت همه جانبه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان در امر پاسداشت مقام والاي شهيدان دانشجو طبق ابلاغيات وزيرمحترم علوم،تحقيقات و فناوري و وزير محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکي هدف از برگزاري اين جلسات تبيين اهداف و برنامه هاي اجرايي کنگره شهداي دانشجوي استان خراسان رضوي در طول سال و همچنين بررسي روند اجرايي فعاليتهاي ستادهاي دانشگاهي اين کنگره مي باشد.

انتهاي پيام./