امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

سومين جلسه هماهنگي برنامه هاي اجرايي کنگره شهداي دانشجوي استان در دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد...

با عنايت به برگزاري دومين اجلاسيه کنگره شهداي دانشجوي استان خراسان رضوي در سال جاري سومين جلسه هماهنگي برنامه هاي اجرايي اين کنگره با اعضاي ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشکيل گرديد.

در اين جلسه  دکتر شيخ الاسلام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و رئيس ستاد يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، دکتر شاکري مدير فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و اعضاي دبيرخانه دائمي کنگره شهداي دانشجوي استان حضور داشتند آقاي با ادب مسئول بسيج دانشجويي استان و دبير کنگره شهداي دانشجوي استان به تبيين اهداف و برنامه هاي کنگره شهداي دانشجوي استان پرداختند.

در ادامه روشندل معاون فرهنگي بسيج دانشجويي استان گزارش اقدامات انجام شده کنگره در سال گذشته و برنامه هاي سال جاري را ارائه داد.

در پايان دکتر شيخ الاسلام ضمن تقدير و تشکر از اعضاي ستادي کنگره در زمينه برگزاري موفق نخستين اجلاسيه کنگره شهداي دانشجو در سال گذشته ، تشکيل اتاق فکر کنگره جهت کيفي شدن برنامه هاي اجرايي کنگره در دومين اجلاسيه را پيشنهاد دادند و ضمن گراميداشت مقام والاي شهداي دانشجو بستر سازي مورد نياز جهت نقش آفريني بيشتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در کنگره شهداي دانشجوي استان را خواستار شدند.

 

انتهاي پيام./

*دبيرخانه دائمي کنگره شهداي دانشجوي استان خراسان رضوي*

 

 

1423