امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید محمدمهدی تبرایی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید سیدعلی قاضی زاده هاشمی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : فريمان

محل شهادت :

شهید حسن خوراکیان

نام دانشگاه : علوم پزشکی شهید بهشتی

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حسین دلخواه

نام دانشگاه : علوم پزشکی تهران

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید رحیم علی اکبری شاندیز

نام دانشگاه : علوم پزشکی تهران

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید یحیی بحرانی قیری

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید عبدالصمد پورمرادی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمدجواد صالحیان

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : دندانپزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمدجواد قربانی سعد آباد

نام دانشگاه : علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی : بهداشت عمومی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمد وکیلی اسفندیاری

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمودرضا عابدی استاد

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید مهدی محرابخانی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : داروسازی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :