امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید امیدرضا آگاه

نام دانشگاه : تربیت معلم قوچان

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

محل زندگی : درگز

محل شهادت :

شهید محمد پاسبان برگيش

نام دانشگاه : تربیت معلم شهید مفتح فردوس

رشته تحصیلی :

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید محمدكاظم رحماني

نام دانشگاه : مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار

رشته تحصیلی : علوم تجربي

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید حمیدرضا بری

نام دانشگاه : تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار

رشته تحصیلی : زبان انگلیسی

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید محمدرضا تاتاری

نام دانشگاه : مركز تربيت معلم قوچان

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید ابوالقاسم حجتی

نام دانشگاه : دانشگاه علوم قضايي تهران

رشته تحصیلی : حقوق

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید جمشید ضیایی

نام دانشگاه :

رشته تحصیلی :

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید سيد علي ابدي شهري

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی : زیست شناسی

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :

شهید محمد علی حداديان كاخكی

نام دانشگاه : تربيت معلم گناباد

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :

شهید عليرضا قاسمي دوشناوند

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی : برق

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :

شهید علی اکبر محمدی ثانی

نام دانشگاه : دانشگاه آزاد گناباد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :

شهید حسين شوريده

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف

رشته تحصیلی : مکانیک

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :