امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید مجید ذباح

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زمین شناسی

محل زندگی : تربت حیدریه

محل شهادت :

شهید احمد طرزی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید حمید احمدی

نام دانشگاه : خواجه نصیرالدین طوسی

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید سعید خسروجردی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید سید جواد علوی مقدم

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری شیمی

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید غلامرضا هاشم آبادی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید عبدالرضا استیری‌

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : برق

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید حسن فتاحی ثانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید ابراهیم کشوری دوغایی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری الهیات

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید جلال الدین موفق یامی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ریاضی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید علی اکبر غفرانی ایوری

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : برق-قدرت

محل زندگی : کاشمر

محل شهادت :

شهید امین الله اصغری

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مکانیک

محل زندگی : باخزر

محل شهادت :