امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید عباسعلی سلیمی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : کشاورزی

محل زندگی : کاشمر

محل شهادت :

شهید حسین زارع نوقابی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : گناباد

محل شهادت :

شهید ضیاالدین اسدی نوغابی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مکانیک(جوشکاری)

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید عبدالله طالبیان

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری ریاضی

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید محمد صادقی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری شیمی

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید سیدحسن مداح حسینی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی-زبان شناسی

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید جلال سهلی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید ابراهیم محمودی دُرح

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الکترونیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید اصغر آروین

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : جغرافیا

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید ایرج مسعودی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری ریاضی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید جواد دور اندیش

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زمین شناسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمدالله عابد مسرورخواه

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :