امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید محمدرضا گویا مفرد

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید مسعود ارشادی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید مهدی زارع پور فرگی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید نادر فرزام فر

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید هادی رضائیان

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : کامپیوتر

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید هادی شریعتمداری

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید هاشم شیشه چی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمود امیرخانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد-دانشگاه فیلیپین

رشته تحصیلی : الکترونیک-زمین شناسی-شیمی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمدابراهیم ایوانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید هادی بناء رضوی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید جلال شادکام تربتی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمیدرضا شریف الحسینی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : راه وساختمان

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :