امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید حسن نیک رفتار
شهید حسن نیک رفتار
 • نام دانشگاه : دانشكده فني شهيدمحمد منتظری

 • سال ورود : 1364

 • نام پدر : ابوتراب

 • رشته تحصیلی : عمران

 • مقطع : كارداني

 • محل زندگی : مشهد

 • تاریخ تولد : 43/4/1

 • محل شهادت : اروندرود

 • تاریخ شهادت : 65/9/2

 • عملیات: عملیات شناسایی

 • محل دفن : مشهد - بهشت رضا(ع)

 • وضعیت تأهل : «زندگینامه

زندگی نامه

«زندگینامه شهید حسن نیک رفتار» قال رسول الله (ص):مامن قطره اجب الی الله عزوجل من قطره دم فی سبیل الله. "رسایل ج 11کتاب الجهاد" "رسول خدا فرموده اند:که هیچ قطره ای نزد خداوند بهترازخونی که درراه خداریخته می شود نیست." حسن نیک رفتاردرسال 1343 درشب ولادت امام حسن مجتبی (ع) درخانواده ای متدین ودردامان مادری پرمهرومحبت درشهرمقدس مشهد چشم به جهان گشود.دوران طفولیت رابا مراقبت پدرومادربه انتها رسانده وسپس دردوران نوجوانی ازهمان ابتدا نماز وروزه خویش رابه جا می آورد وفراگرفتن قرآن کریم رادرسنین 6الی 8سالگی آغاز می نماید تااینکه به درجاتی درقرائت قرآن دست می یابد.تحصیلات خودرادردوران ابتدایی ومتوسطه باموفقیت وپشتکاربه پایان می رساند.دردوران دبیرستان است که انقلاب نوپای اسلامی ایران آتش شعله ورمی شود وبه همراه درس فعالیت های انقلابی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز می نماید.شرکت درراهپیمایی علیه رژیم راوظیفه خود می داند.ودرنشراعلامیه های امام نقش خودراایفا می نماید. درمساجد وازجمله مسجد محل به فعالیت می پردازد.ودرشعرنویسی وایجاداجتماعات شرکت می نماید.تااینکه دربهمن 1357انقلاب اسلامی به پیروزی نائل می شود.بعدازپیروزی انقلاب اسلامی وی همچنان به درس خود ادامه می دهد.ودرکناردرس فعالیتهای جدیدی راازقبیل همکاری درایجادکتابخانه شرکت دربسیج وگشتهای شبانه ووجذب کردن نیروها به این ارگان انقلابی راوظیفه می شماردومسئولیت پرسنلی پایگاه مسجدمحل را قبول می کندتااینکه دوران هنرستان به پایان می رساند وبه فکرشرکت درکنکورسراسری فرومی رودوباپشتکاررشته عمران قبول شده ووارد دانشگاه می شود. ناگفته نماندکه قبولی دردانشگاه مانع ازفعالیت های انقلابی وی نمی شودو9مرتبه به جبهه اعزام می شود. وهردفعه داوطلب وافتخاری وبرای رضایت حق تعالی درجبهه های اهواز ،بستان ،چزابه ایلام وکردستان وعملیات مهران وحاج عمران وغیره شرکت می نماید.ودرکنارهمه اینها باواحداطلاعات سپاه ازسال 59درشناسایی منافقین وگروهکها نقش بسزایی راایفامی کند..دانشگاه وجبهه رابه هم می آویزدوبه درس وپیشرفت علوم عشق می ورزد..چنانچه درنامه های ارسالی ازجبهه ایشان همواره توصیه ای که تکرار می شودپشتکاردرخواندن دروس وتهذیب اخلاق حسنه وپیروخط رهبربودن است.وی عشق خودرادردانشگاه جبهه یافته بود چنانچه که اخرین دفعه ای که به جبهه های نورعلیه ظلمت راهی شد،همراه کاروان دانشجویی ازدانشگاه مشهد بودکه درجبهه کمبود نیرو ی تخصصی دراطلاعات رادرک کرده وبه این واحدمشغول خدمتگذاری می شود وتعهد6ماهه اش راامضاء می نماید.تااینکه دراین بین پسرعمویش به شهادت می رسد.وبرای ادای احترام به شهید به مرخصی می آید.درچهره ی وی نورشهادت نمایان بود به طوری که به برادرش گفته بودکه این بارنوبت حسن است واین آخرین مرخصی است وچه خوب حقیقت رادرک کرده بود.مرخصی به پایان می رسد برای ادامه خدمت وپایان تعهد 6ماهه به جبهه سفرمی کند.درجبهه درعملیاتهایی شرکت می نماید واجراکننده جلسات دعا ونیایش می باشد. ودرعملیات ها ذکر یاحسین (ع) رابرلب دارد. باهمرزمانش وقتی صحبت از شهادت می شد لبخند می زدچراکه شهادت راازعسل شیرین تروگواراترمی پنداشت،تااینکه تعهدوی به پایان می رسدوحکم ترخیصی رامی گیردوجهت خداحافظی ازفرمانده خودبه دیداراورفته که فرمانده اش اظهارمی داردکه اگرممکن می شود خواهش ماراپذیرفته وبرای عملیاتی که درپیش داریم ماراترک نکن چون به شمانیازفراوان داریم . وی که نیاز رادرک می کند لباسها وساک راگذاشته ولباس رزم رامی پوشد.درست چندروز بعددرجبهه شلمچه هنگامیکه باچندنفرازبرادران رزمنده برای کسب اطلاعات ازدشمن درداخل نیروهای شکست خورده عراقی نفوذ نموده پس ازکسب اطلاعات بسیاری ازدشمن ،هنگام بازگشت دررودخانه اروند مورد اصابت گلوله دشمن بعثی قرار می گیردودرتاریخ 2/9/65به شهدشیرین شهادت که آخرین آرزوی هرعاشق دلباخته به خدا است نایل می شود. «یادش گرامی وراهش پررهرو باد» آری ازشهیدان هرچه رامکاتبه کنیم هنوزدرابتدای راه هستیم وآغازسخن کرده ایم.زندگی انها راهیچ قلمی یارای نوشتن وهیچ کاغذی یارای خط برداشتن وهیچ فکری یارای تفکر نیست.چونکه طبیعتاً آنها ازاویندو به سوی اویند. یابقیة الله ، ای منتقم خون شهدای کربلا هرچندشادمانی حاصل از نصرتسپاهت زایل شدنی نیست اما دراندوه شهادت فرزندان مظلومت سرشارازغم وچشمها مالامال ازاشک است.هم بی تاب وبی قراردرانتظارظهورت،تابه کی درپشت پرده غیبت نهان خواهی بود؟ تویی که منتقم خون این شهیدان ازجمله حسن خواهی بود. خدایا ،قلبهای مارا به نورقرآن وولایت ائمه طاهرین منور بگردان. پروردگارا،مارادرکارهای الهیپیشتازودرسختیها صابربگردان. چشمهای گنهکارمارابه جمال نورانی امام زمان روشن ومنورنما وبرصبروشکیبایی مابیفزای. «آمین» ((والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته))


کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید