امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید سید حسن مرتضوی حکیمی
شهید سید حسن مرتضوی حکیمی
 • نام دانشگاه : مرکز تربیت معلم شهیدبهشتی مشهد

 • سال ورود : 1361

 • نام پدر : سيد ناصر

 • رشته تحصیلی : اموزش ابتدایی

 • مقطع : كارداني - سال اول

 • محل زندگی : مشهد

 • تاریخ تولد : 42/2/2

 • محل شهادت : قلاویزان

 • تاریخ شهادت : 62/5/29

 • عملیات: سلماس

 • محل دفن : مشهد-بهشت رضا

 • وضعیت تأهل : مجرد

زندگی نامه

زندگي نامه بسم الله الرحمن الرحيم ولاتحسبن الذين قتلوفي سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون مپنداريدكساني كه درراه خداكشته شده اندمرده اند بلكه انهازنده اندونزدپروردگارخويش روزي ميخورند. سخن ازشهيدازكسي است كه تنها دارايي زندگيش يعني جان خويش رادرراه نزديكي به رب خويش هديه نمود. سخن ازشهيدي است كه ازكوچه پس كوچه هاي شهرمشهدبلندشدوبسوي ميعادگاه عشاق شتافت وبالاخره جان به جان آفرين تسليم نمود. سخن ازشهيد عزيزسيدحسن مرتضوي حكيمي است شهيد پاكباخته وبي آلايش كه تنهاهدفش خدمت به اسلام بود واين مختصري است از زندگينامه شهيدسيدحسن مرتضوي حكيمي شهيد سيدحسن مرتضوي حكيمي درسال 1342درشهرستان مشهددريك خانواده مستضعف ديده به جهان گشود.درآمدومايحتاج خانواده شان تنهابه عهده پدروي بود كه ازدرامد اندكي برخوردار بود شهيدسيدحسن فرزند دوم خانواده مرتضوي بود.دوران طفوليت خويش رادرشهرستان مشهد گذراند تااينكه تئانست به دبستان راه يابد دوره ي ابتدايي رادردبستان رضائيه ودوره ي راهنمايي رادرمدرسه اي كه درجاده سيمان واقع بود گذراند سپس به دبيزستان راه يافت و دررشته فرهنگ وادب در دبيرستان حاج تقي مشغول به درس خواندن شد ازهمان ابتدا نور شهادت در سيماي ملكوتيش هويدابودچراكه او فرزند رسول خدا بودوبايد در راه جدش رسول خداوعلي مرتضي قدم بردارد علاقه وافري به رفتن به جبه وخدمت به اسلام داشت بارهاگفته بود كه من بايد بادست خودم به اسلام خدمت كنم. مادرآن شهيد ميگويد: روزي به من گفت كه بايد به جبهه بروم وبه رزمندگان اسلام خدمتي كنم .من گفتم ماازلحاظ مادي به جبهه كمك ميكنيم شهيدفرمودند:نه من بايدبادست خودم وهديه جان خودم به اسلام خدمت كنم. ايشان ازنظر تقوي خيلي قوي بودندوازهمان زمان طفوليت مواظب اعمال خويش بودند بيش ازهمه به خدمت به اسلام درپايگاه هاي بسيج اهميت ميدادند اهميت به اعضاي خانواده اش ميدادند واحترام به انهارابرخود واجب ميدانستند آري شهيدي كه دوره تحصيلي اش را تنها ازپولي كه مادرش ازطريق خشت مالي بدست مي آورد پايان ميدهدوباكوشش وعشق وعلاقه خويش راه به تربيت معلم مي يابد مي خواهد كه درانجا راه خويش راادامه دهد ميخواهد كه بااين كاربه اسلام خدمت نمايداماعشق به لقاءالله وعشق به ميعادگاه شب زنده داران وشيران روز دمي اورا راحت نمي گذاردوهمواره مي فرمود:زمان زمان جنگ است ومانبايدبنشينيم شهيد درزماني كه درمركزتربيت معلم شهيدخورشيدي مشغول تحصيل بود همواره جهت خدمت به اسلام ومسلمين مشغول نوشتن خط بر روي پارچه و دروديوارمركزبود. خطش فوق العاده زيبابود هنوزهم دانشجويان مركزروزي راكه ايشان پارچه ي سفيدي رابه ديواركوبيده بودند ومشغول نوشتن جمله اي برآن بودندازيادنبرده اند اماشهيدبه اين فعاليت هاقانع نبوددلش براي ديدن جبهه هاي حق عليه باطل مي تپيد تا اينكه درتاريخ6/5/1362به جبهه اعزام شد. فعاليتهايش درجبهه كامياران فوق العاده چشمگيربود هنوزهم شايد آثارخط آن شهيدبر دروديواركامياران ديده شود آري شايد كه خط آن شهيد بعدازچندسالي از دروديوارپاك شود امايادآن شهيدوراه وهدف ان شهيدتاابد دريادهاخواهدماند. آري سيدحسن باشهادت خويش تولدي جديدوجاودانه يافت كه هركسي را ياراي رسيدن به چنين مقامي نيست. شهيدسيدحسن باجان ودل درراه رسيدن به هدف هاي والاي اسلامي خويش كوشيدوبالاخره درتاريخ29/5/1362درجبهه كامياران به فيض عظيم شهادت نائل گشت وبه ديدارپروردگارخويش پيوست. روحش شاد وراهش پر رهروباد خداياخداياستاره هاراكشتندتوخورشيدرانگهدار. مركزتربيت معلم شهيدخورشيدي(مشهد)


کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید