امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید محمد شریعتی
شهید محمد شریعتی
 • نام دانشگاه : شهر حلب و انتقال به بغداد

 • سال ورود :

 • نام پدر : عبد الرضا

 • رشته تحصیلی : پزشکی

 • مقطع : دکتری

 • محل زندگی : مشهد وعراق

 • تاریخ تولد : //

 • محل شهادت : عراق(زندان رژیم بعث)

 • تاریخ شهادت : 58//

 • عملیات: زندانی وشهادت زیر شکنجه

 • محل دفن : مفقودالاثر

 • وضعیت تأهل : زندگینامه

زندگی نامه
زندگینامه از زبان برادر شهید: برادر شهید محمدو جواد و فواد سه شهید عراقی می باشم که اصالتا از اصفهان هستیم وپدرم به عراق مهاجرت کرد.تمامی فعالیت های انقلابی خانواده ما از طریق برادر بزرگترم محمد آغازشد یک سری محمد را برده بودند و شکنجه کرده بودند وازاوتعهد نامه گرفته بو دوباره که آمدند دیگرما ندیدیمش وماوخانواده مارا هم پس از مدتی زندانی کردن در زندانها و قرنطینه های مختلف لب مرز ایران مارا رهاکردند بروید وگفتندبروید به سرزمین خودتان وبعدزمانی که آمریکا وارد عراق شد رفتیم با اعضای خانواده به عراق و استعلام گرفتیم که ببینیم که آیا واقعا او شهید شده است یا خیر که متوجه شدیم محمد را بعد از یک سال زندانی کردن رژیم بعث عراق اعدام کرده بود.محمد دانشجوی دانشگاه حلب(سوریه)بود.وقتی از حلب آمده بودبه عراق تعریف می کرد که ما در حلب با دوستان دانشگاهی مان درمورد تحریکات مردم ایران درتهران برعلیه رژیم شاهنشاهی صحبت می کردیم.وقتی روی صفحه تلویزیون عراق تصویر صدام حسین رامی دید آب دهانش را می انداخت . قبل ازشهادت ایشان پدرم از دنیا رفتند .دو سال دردانشگاه شهر حلب تحصیل می کردند وبه خاطر مسئولیت خانواده بعد از فوت پدر مجبور شدند به شهر بغداد منتقل شود تا بتوتنند هم تحصیل کنند و هم بتوانند امورات خانوداه را اداره کند0همه برنامه های ضد رژیم بعث از زمان ورود امام (ره) به ایران شروع کردند علیه رژیم بعث .ما در عراق زندگی می کردیم با دوستانشان در منزل ما صحبت می کردند که نهضتی مثل نهضتی امام درعراق ایجاد کنند . سالهای بعد ازعراق رانده شدیم به ایران آمدیم.مادرم کاملاجریان ها را برای من تعریف کردتمام رفت و آمدهای منزل ما را رژیم بعث کنترل می کرد . محمد سال 57مشرف به مکه شد پدرم سال 56 فوت کرده بود محمد برای تغییرروحیه مادرم اورا به حج می برد آنجا همه دست از تبلیغ برنمی دارد در مراسم برائت از مشرکین عکس امام را بالای دست می برد حزب بعث عکس و فیلمی از فعالیتهای ایشان در مکه تهیه کرده که زمانی که اورا دستگیرکردند آن فیلم و عکسها را نشان دادند . او وقتی که مقطعی آزاد شد از شکنجه های آنجا تعریف می کرد که او را برای شکنجه به پیش کسانی که شکنجه می دادند می برند وقتی آمده بود آثار شکنجه معلوم بود او را با تعهد بعد از 60 روز آزاد می کنند و می گویند اگر تبلیغ نکنی کاری به تو ندارم اما محمد دست از تبلیغ برنمی دارد نیروهای بعث نیمه شب به خانه ما هجوم آوردند ازبالای دریک نفر به داخل خانه می پرد تا ببیند محمد است یاخیر بعد ازشناسایی درمی زنند مادرکه از بالا شاهد ماجرا بود پایین می آیدوبه محمد اطلاع می دهد آنها درمی زنند مادر نمی گذارد و می گوید من در را بازمی کنم او می رود در را باز می کند که آنها با اسلحه حمله می کنند ومحمد را می برند وما دیگر ازانجا او را ندیدیم . رژیم بعث اول جوان ها را گرفت وقتی که خیالش راحت شد خانواده هارا دستگیر کردند وهمه را به زندان منتقل کردند بعد از مدتی که در زندان بودیم ما را سرمرز رها کردند وگفتند بروید به کشورتان . چند نفری که توبه کردند و به ایران آمدند خبرهای آوردند که آنها درزندان های مخوف رژیم بعث هستند و بعضی ها اطلاعات دیگرمی دادنداما ما خبر موثقی به دست نیاوردیم بعد از تصرف عراق توسط آمریکای ها ما به عراق رفتیم آنجا مطلع شدیم که بعد از یکسال او را اعدام کردند وایشان در گورهای دست جمعی دفن کردند.

کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید