امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید خلیل جوانمرد قصاب
شهید خلیل جوانمرد قصاب
 • نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 • سال ورود :

 • نام پدر : ماشاالله

 • رشته تحصیلی : کشاورزی

 • مقطع : كارداني

 • محل زندگی : مشهد

 • تاریخ تولد : 39/6/20

 • محل شهادت : دهلران

 • تاریخ شهادت : 67/4/24

 • عملیات:

 • محل دفن : مشهد-خواجه ربيع

 • وضعیت تأهل : مجرد

زندگی نامه

شهید خلیل جوان مردقصاب به سال1339درمشهد درخانواده ای مستضعف پابه دنیا گذاشت .پدرش کارگرساده کشتارگاه مشهد بود.اودوران ابتدایی ومتوسطه رابا سختی بسیار پشت سر گذاشت دراولین روز های انقلاب در گشت های بسیج مسجد محل خود فعالانه شرکت می نمود دوران تحصیل متوسطه اوهمراه با کارروزانه وی توام بود.چنان که وی مجبوربود برای خرج تحصیل خود وهمچنین کمک به خانواده خود روزها کارنماید ودرس خودرابه صورت متفرقه درسال 65 اودررشته کشاورزی دردانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد قبول شد وهمچنان با کار خرج تحصیل خودوبرادر دانشجویش رابدست می آورد پدرش به علت نابیناشدن واز دست دادن شنوایی ازچند سال قبل بازنشست شده بود وحقوق معادل2000تومان درماه دریافت می کرد واین مسئله شهید راوادار نمود تا بیش از پیش در امر بدست آوردن خرج خانواده وتحصیل بکوشد شهید جوان مرد اخلاقی بسیار نیکو داشت وخنده رو بود وهمیشه با خنده های خود دیگران راشاد می کرد.شهید جوان مرد دراسفند66ازطریق دانشگاه به جبهه رفت ودر جبهه بعد ازیک ماه دوره آموزش درواحد نهضت سوادآموزی مشغول به کار شد ودر3کیلومتری خط مقدم رزمندگان تعلیم علم ودانش می نمود.شهید جوان مدد درجبهه نیز الگومقاومت وگشاده رویی بود که به گفته مسئول تعاون گردان شهید همواره رزمندگان راروحیه می داد.اودرکارش بسیارجدی بود.شهید جوانمرد درظهر روز24/4/67 درپی تک ناجوان مردانه دشمن بعثی ازناحیه سر وگردن توسط ترکش مورد اصابت قرارمی گیرد وجان به جان آفرین تسلیم می نماید.پیکر مطهر وی سه روز مقابل آفتاب سوزان می ماندو بعد ازتخلیه حدود یک ماه به صورت مجهول الهویه درمعراج تهران باقی می ماند تادرروز3/6/67 به زادگاه خویش بازگردانده ودرخواجه ربیع به خاک سپرده می شود. یادش گرامی وراهش پررهرو باد


کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید